wyszukaj w serwisie: 
Czwartek, 20 lutego 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Informacje ogólne
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2016-07-13 09:43:09
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Informacje ogólne

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła województwa pomorskiego. Jako Izba Rzemieślnicza w Gdańsku działała od czerwca 1945r. do 13 maja 1999r., a od 14 maja 1999r. przyjęła nazwę Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podstawą działania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP są przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle. Izba, na zasadach określonych w statucie, zrzesza 25cechów rzemiosł, 4 spółdzielnie rzemieślnicze oraz 23 przedsiębiorców.

Zakresem działania Izby jest:

- reprezentowanie zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i przedsiębiorstw wobec organów władzy, sądów, administracji rządowej, samorządu terytorialnego,

- rozwijanie działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej na rzecz zrzeszonych

członków,

- przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracodawców i pracowników różnych

formach szkolenia,

- nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych

zatrudnionych w rzemiośle,

- współpraca z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i szkoleniowymi,

- współpraca z organizacjami samorządu terytorialnego,

- organizowanie konkursów lokalnych i ogólnopolskich,

- udzielanie zrzeszonym organizacjom i przedsiębiorcom pomocy instruktażowej i

doradczej.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego:

0000045872

Numer REGON:

000446724

Kontakt

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

zaprasza do swojej siedziby, która znajduje się
w Gdańsku 80-831 ul. Piwna ½
codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 7.30 do 15.30

www.pomorskaizba.pl


Numery telefonów

Sekretariat:
Prezesa, Dyrektora

tel. (058) 301-84-41
tel. (058) 301-11-27
fax. (058) 301-79-31

 
biuro@pomorskaizba.com.pl

Zespół ds.oświaty zawodowej, szkoleń i projektów

tel. (058) 301-21-86

tel. (058) 301-31-16
nr wew. 18
nr wew. 19
nr wew. 23, 24, 32

e.orzlowska@pomorskaizba.com.pl

d.janca@pomorskaizba.com.pl


Zespół ds. administarcji, organizacji i promocji 

tel. (058) 305-84-17
tel. (058) 301-84-41


j.koszalka@pomorskaizba.com.pl

a.weiss@pomorskaizba.com.pl


Dział Finansowo Księgowy

tel. (058) 301-84-41 wew. 26

ksiegowosc@pomorskaizba.com.pl


osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Joanna Koszałka
data wytworzenia informacji:2016-07-13 data udostępnienia informacji:2016-07-13

Rejestr zmian