wyszukaj w serwisie: 
Niedziela, 29 marca 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Komisja Rewizyjna
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2017-05-22 13:09:38
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Komisja Rewizyjna
Adres: ul.Piwna 1/2 80-831 Gdańsk
Numer telefonu: 58 301-84-41
58 301-31-16
Numer faxu: 58 301-79-31
Adres e-mail: biuro@pomorskaizba.com.pl
 
Zobacz również
 Skład Komisji
 
Zakres działalności:

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności finansowo -gospodarczej Izby z wyłączeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia i Odwoławczego        Sądu Rzemieślniczego. Wnioski dotyczące pracy Izby, Komisja przekazuje Zarządowi    Izby,a wnioski dotyczące działalności Zarządu Izby, przedkłada na Walnym Zgromadzeniu. Sprawozdanie ze swej działalności wraz z wnioskami Komisja składa na Walnym Zgromadzeniu Izby, w tym z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Izby.

  Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu

  Pracą Komisji kieruje Przewodniczący. Komisja ze swego grona wybiera zastępcę

 przewodniczącego i sekretarza. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak

  niż 4 razy w roku. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Joanna Koszałka
data wytworzenia informacji:2013-06-07 data udostępnienia informacji:2013-06-07

Rejestr zmian