wyszukaj w serwisie: 
Niedziela, 29 marca 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Projekty
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2013-06-07 12:52:40
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Projekty


Elementarz Społecznie OdpowiedzialnegoPomorski sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – odpowiedzialny społecznie!


 


Wieloletnia współpraca między Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” a
Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw
zaowocowała stworzeniem nowego Projektu pt. „Elementarz Społecznie
Odpowiedzialnego Biznesu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.PI Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji


Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu od września 2013 roku pn. „PI Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji”.
Celem
projektu jest opracowanie narzędzia wspomagającego proces
strategicznego planowania działalności firm z sektora mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz zarządzania kompetencjami ich pracowników.

Narzędzie będzie integrować kluczowe kierunki zarządzania z
obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu, opierając się na
najlepszych rozwiązaniach stosowanych dotychczas w dużych firmach.


NEWSLETTER QUICK


Projekt Quick


Partnerem wiodącym w projekcie jest Parlament Hanzeatycki -
organizacja non-profit z siedzibą w Hamburgu, powstała w 1994 r. z
inicjatywy Izb Rzemieślniczych i innych organizacji wspierających
działalność MSP w regionie Morza Bałtyckiego www.hanse-parlament.org
Projekt realizowany jest wspólnie z 40 partnerami – członkami
Parlamentu z obszaru kwalifikowanego do wsparcia, tj. z Danii, Niemiec,
Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji i
Białorusi. Stanowi on szansę dla małych i średnich firm na usprawnienie
ich działalności, zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz rozwój,
poprzez skorzystanie ze wsparcia wyższych uczelni i współpracę z
administracją publiczną.
Poza Pomorską Izbą Rzemieślniczą MSP, partnerami projektu QUICK z
Pomorza są Izba Rzemieślnicza Pomorza Środkowego w Słupsku, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
oraz Politechnika Gdańska.  Projekt zakłada współpracę małych i średnich
firm z uczelniami wyższymi i umożliwia on ich właścicielom bezpłatne
uzyskiwanie pomocy w opracowywaniu planów biznesowych i inwestycyjnych
oraz systemów zarządzania.
QUICK zakłada zacieśnienie współpracy między organizacjami
gospodarczymi, zrzeszającym nieduże firmy, a uczelniami i administracją
publiczną. Ma to pozwolić na opracowanie strategii wsparcia rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich uaktywnienie na obszarach
lokalnych, regionalnych, krajowych, regionu nadbałtyckiego i Unii
Europejskiej. Stwarza też możliwość skoordynowania i usystematyzowania
działań mających na celu podnoszenie innowacyjności w małych i średnich
przedsiębiorstwach.


 


  • wsparcie innowacyjności oraz intensyfikacja pomocy dla firm sektora MSP;
  • zwiększenie siły innowacyjnej i podaży wykwalifikowanych pracowników oraz kadry kierowniczej w małych i średnich firm;
  • podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału rynkowego;
  • poprawa warunków politycznych i administracyjnych służących trwałym innowacjom w MSP.

osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Joanna Koszałka
data wytworzenia informacji:2013-06-07 data udostępnienia informacji:2013-06-07

Rejestr zmian