wyszukaj w serwisie: 
Niedziela, 29 marca 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
ostatnia aktualizacja:Joanna Koszałka
2013-06-12 09:18:59
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Wojewoda Pomorski powołał Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w pracach Komisji biorą udział dwaj przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

Do właściwości Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.


pobierz plik

osoba wytwarzająca informację:Joanna Koszałka osoba odpowiedzialna za treść informacji:Joanna Koszałka
data wytworzenia informacji:2013-06-07 data udostępnienia informacji:2013-06-07

Rejestr zmian