wyszukaj w serwisie: 
Niedziela, 29 marca 2020 
www.pomorskaizba.com.pl
Instrukcja obsługi
ostatnia aktualizacja:Marcin Kałużny
2003-07-09 22:41:06
Drukuj drukuj | Zapisz na dysku zapisz na dysku 
Instrukcja obsługi

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych elementów serwisu. Numery na rysunku odpowiadają numerom listy opisowej pod rysunkiem.

 1. logo Biuletynu Informacji Publicznej
 2. link do Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej
 3. aktualna data
 4. wyszukiwarka - po wpisaniu żadanego ciągu znaków i kliknięciu przycisku szukaj pokaże się lista wyników dla danego ciągu znaków.
  Uwaga: Wyszukiwarka przeszukuje bazę danych dokładnie według zadanego kryterium. Wpisanie np. kowals nie pokaże na liście wyników pozycji kowalski. Wyszukiwarka ignoruje wielkość liter.
 5. Nazwa podmiotu - właściciela Biuletynu
 6. link do strony www podmiotu - właściciela Biuletynu
 7. menu przedmiotowe - zebrane w grupy tematyczne informacje publiczne o podmiocie oraz informacje statystyczne. Kliknięcie w wybrany link powoduje przekierowanie do stron/y z informacjami na żądany temat
 8. przycisk drukuj - kliknięcie przycisku uruchamia bezpośredni mechanizm drukowania. Z bazu danych pobierane są odpowiednie informacje przesyłane do drukarki. Uwaga: Strona do wydruku nie zawiera menu przedmiotowego ani górnej sekcji wyświetlanej strony, a jedynie informacje z bazy danych dotyczące danej pozycji w menu.
 9. przycisk zapisz na dysk - kliknięcie przycisku otwiera okno umożliwiające zapisanie strony na dysku komputera.